IT-tjänster

IT ska vara enkelt, helt enkelt.

Support & Drift

Vi supportar datorer, skrivare & nätverk och hjälper dig att effektivisera och förenkla IT på ditt företag.

Datorreparationer

Reparationer, virusrensning & prestanda. Datorer lämnas in på Sjöbol 6, Mullsjö.
Ring för inlämning 073 – 523 20 66

Backup

Kundunika backuplösningar för arbeten, viktiga dokument, bilder, mail & bokföring.

Webbappar

Vi gör din verksamhet enklare med stämpelklockor, tidsrapportering & registrering av olika slag i digitaliserad form.

Programmering

Vi skapar kundunika program för effektiviserande och tidsbesparande ändamål i din verksamhet.

3D-ritningar

Vi ritar upp dina projekt i 3D. Det kan vara allt från produktritningar till hus och hela bostadsområden.

Vi gör dig smart och snygg med: